TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
Vị trí tuyển dụng:
Địa chỉ nơi làm việc:
Số lượng cần tuyển:
Mô tả công việc:
Quyền lợi được hưởng:
YÊU CẦU CHO VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Số năm kinh nghiệm:
Yêu cầu trình độ:
Yêu cầu khác:
Hạn nộp hồ sơ:
Hồ sơ bao gồm:Hồ sơ hoặc chứng minh gốc và công chứng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên người liên hệ:
Số điện thoại: